Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

 

Навчальний процес

 

Розклад  дзвінків

 

 

 

Понеділок

Вівторок-Четвер

П'ятниця 

Класна година

8:15-9:00

  

 

1 урок

9:15-10:00

8:15-9:00

8:40-9:25

2 урок

10:15-11:00

9:15-10:00

9:40-10:25

3 урок

11:20-12:05

10:15-11:00

10:45-11:30

4 урок

12:25-13:10

11:20-12:05

11:45-12:30

5 урок

13:20-14:05

12:25-13:10

12:50-13:35

6 урок

14:15-15:00

13:20-14:05

13:45-14:30

7 урок

15:10-15:55

14:15-15:00

14:40-15:20

 

 

 

Освітні програми, що реалізуються

 

в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів,

 

що передбачені відповідною освітньою

 

програмою

 

 

 

Робочий навчальний план на 2017-2018 н.р.

 

 

 

I ступінь

 

 

1б, 1в, 2а, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в – наказ МОН України від 10.06.11 р. №572  (зі змінами), додаток №1

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

1

1

2

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

 

 

 

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

 

 

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом

21

21

23

23

24

24

24

24

Додаткові години на вивчення предме-тів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

2

2

2

2

Курси за вибором

Місто мого дитинства (18 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Розвиток творчих здібностей (18 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Індивідуальні заняття

Літературне читання

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження

20

20

22

22

23

23

23

23

Всього

23

23

25

25

26

26

26

26

                       

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

I ступінь

 

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

 

1а, 2б, 3а, 4а – наказ МОН України від 02.11.2016 р. №1319 (додаток №2)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

4

Еврика

 

1

1

1

Природознавство,

суспільствознавство

Людина і світ

2

2

3

2,5

Навчаємося разом

2

2

2

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

Інформатика

 

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

23

25

26

26

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

20

22

23

23

Всього

23

25

26

26

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

II ступінь

5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в  – наказ МОН України від 03.04.2012 р. №409, в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. №664 ( зі змінами), додаток №1

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

Українська літ-ра

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна літ-ра

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

 

 

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Образот. мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

 

 

 

Алгебра

 

 

 

 

 

2

2

2

Геометрія

 

 

 

 

 

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

 

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

2

2

2

2

2

2

Географія

 

 

2

2

2

2

2

2

Фізика

 

 

 

 

 

2

2

2

Хімія

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

Технології

Труд. навчання

2

2

2

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом

26,5

26,5

28,5

28,5

28,5

30

30

30

Додатковий час на навчальні пред-мети, факультативи, індивід. заняття та консультації

3,5

3,5

4,5

4,5

4,5

3,5

3,5

3,5

Курси за вибором

Історія рідного краю (18 год)

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Місто мого дитинства (18 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Етика (18 год)

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Російська мова (70 год)

2

2

2

2

2

2

2

2

Дизайн і технології (18 год)

0,5

0,5

0,5 / 0,5

0,5 / 0,5

0,5 / 0,5

0,5 / 0,5

0,5 / 0,5

0,5 / 0,5

Факультативи

Німецька мова

 

 

1

1

1

 

 

 

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

28

31

31

31

32

32

32

Всього

30

30

33

33

33

33,5

33,5

33,5

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік

II ступінь

 

8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в – наказ МОНУ від 03.04.12 р. №409, в редакції наказу МОНУ від 29.05.14 р. №664  (зі змінами), додаток №12

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і

літератури

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська літ-ра

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

2

Мова національної меншини (російська)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна літ-ра

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Правознавство

 

 

 

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

Образот. мистецтво

 

 

 

 

 

 

Математика

Алгебра

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природо-

знавство

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

2

2

Здоров’я і

фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Разом

32,5

32,5

32,5

34

34

34

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

3,5

2

2

2

Курси за вибором

Історія рідного краю (18 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Креслення  (18 год)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Основи податкових знань (18 год)

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Факультативи

Німецька мова

2

2

2

0,5

0,5

0,5

Креслення

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

33

33

33

33

33

33

Всього

36

36

36

36

36

36

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

II ступінь

 

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

 

5а – наказ МОН України від 02.11.2016 р. №1319, додаток №3

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

Мови і літератури

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова (англійська)

5

Зарубіжна література

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

Навчаємося разом

2

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство. Моя планета Земля

2

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

Технології

Трудове навчання. Технічна творчість

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

Основи здоров’я

0,5

Разом

29

Додатковий час на навчальні предмети

2

Курси за вибором

Еврика. Твої математичні відкриття (70 год)

2

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

Всього

31

 

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік

III ступінь

11а, 11б – наказ МОНУ від 27.08.2010 №834 (зі змінами), додаток №2

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11а

11б

Універсальний профіль

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

- економіка

- людина і світ

 

1

 

1

0,5

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

3

3

Геометрія

2

2

Астрономія

0,5

0,5

Біологія

1,5

1,5

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

0,5

0,5

Технології

1

1

Інформатика

2

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

1,5 + 0,5

Разом

33,5

33,5

Додатковий час на введення курсів за вибором, факультативів

5

5

Курси за вибором

Сучасні процеси європ. інтеграції (18г)

0,5

0,5

Історія рідного краю (18 год)

0,5

0,5

Факультативи

Математика

1

1

Українська мова

1

1

Іноземна мова (англійська)

0,5

0,5

Іноземна мова (німецька)

0,5

0,5

Історія

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

33

Всього

38

38

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік

III ступінь

 

10а  – наказ МОНУ від 27.08.2010 №834 (зі змінами), додаток №8

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10а

Історичний профіль

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3 + 0,5

Зарубіжна література

2

Історія України

4

Всесвітня історія

3

Громадянська освіта:

- правознавство

 

1

Художня культура

0,5

Алгебра

2

Геометрія

1 + 1

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

2 + 1

Хімія

1

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

Разом

35

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

6

Факультативи

Школа проти СНІДу

0,5

Запобігання корупції очами школярів

0,5

Історія рідного краю

0,5

Індивідуальні консультації

Українська мова

0,5

Правознавство

0,5

Історія

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік

III ступінь

 

10б  – наказ МОНУ від 27.08.2010 №834 (зі змінами), додаток №9

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10б

Української філології профіль

Українська мова

4

Українська література

4

Іноземна мова (англійська)

3 + 0,5

Зарубіжна література

3

Історія України

1 + 0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

- правознавство

 

1

Художня культура

0,5

Алгебра

2

Геометрія

1 + 1

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

2 + 0,5

Хімія

1

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

Разом

35

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

6

Факультативи

Школа проти СНІДу

0,5

Запобігання корупції очами школярів

0,5

Історія рідного краю

0,5

Індивідуальні консультації

Фізика

0,5

Українська мова

0,5

Іноземна мова (англійська)

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік

III ступінь

 

10в  – наказ МОНУ від 27.08.2010 №834 (зі змінами), додаток №5

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10в

Математичний профіль

Українська мова

1 + 1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3 + 0,5

Зарубіжна література

1 + 0,5

Історія України

1 + 0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

- правознавство

 

1

Художня культура

0,5

Алгебра

5

Геометрія

4

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

1

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

Разом

35

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

6

Факультативи

Школа проти СНІДу

0,5

Запобігання корупції очами школярів

0,5

Історія рідного краю

0,5

Індивідуальні консультації

Зарубіжна література

0,5

Українська мова

0,5

Іноземна мова (англійська)

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

 

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік

III ступінь

 

Навчально-консультаційний пункт заочного навчання молоді

 

10, 11, 12 класи – наказ МОН України від 27.08.2010 №834 (зі змінами),  додаток №25

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

III ступінь

10

11

12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова

0,25

2

2

Українська література

0,25

1

1

Зарубіжна література

0,25

1

1

Іноземна мова (англійська)

0,5

1

2

Інші предмети

Математика

0,5

1,5

2,5

Інформатика

0,25

0,5

0,5

Історія України

0,25

1

1,5

Всесвітня історія

0,25

0,5

0,5

Правознавство

0,25

0,5

 

Географія

0,25

0,5

 

Економіка

 

0,5

 

Біологія

0,25

0,5

1

Екологія

 

0,5

 

Фізика

0,25

1,5

1

Астрономія

 

0,5

 

Хімія

0,25

1

 

Художня культура

0,25

0,5

 

Разом

4

14,5

13

Факультативи

 

2,5

4

Факультативи

Людина і світ (18 год)

 

0, 5

 

Індивідуальні консультації

Математика

 

0,5

1

Українська мова

 

0,5

1

Іноземна мова (англійська)

 

0,5

1

Фізика

 

0,5

1

Всього

4

17

17

 

Директор                                                                                                В. Л. Мойсова

 

 

Всеукраїнський науково-педагогічний проект

 

"Інтелект України"