Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

 

Організація роботи шкільного психолога

                                                  Психолог у школі

Роботи психолога в школі полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників навчально-виховного процесу. Його призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. Психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

В КЗО «СЗШ №1»  психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрямками:

• робота з учнями;

• робота з педагогічним колективом;

• робота з батьками.

За своєю структурою всі напрямки містять практично  однакові  види роботи.

І. Робота з учнями.

Складається із профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності.

До профілактичної діяльності можна віднести:

• проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами, серед яких профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркозалежності, попередження насильницької поведінки і т.п.;

• ознайомлення із статистичними даними щодо запропонованих тем, створення власної статистики;

• проведення інтерактивних занять, ігор, круглих столів, диспутів;

• перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

Діагностична робота передбачає: • супровід психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

• дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);

• дослідження професійних здібностей і нахилів старшоклассників;

• дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;

• дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;

• дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині.

При цьому застосовується багато психологічних методик, які затверджені міОсоблива увага приділяється дослідженню особистісної сфери і в першу чергу психофізіологічних показників.

 

Корекційно-розвивальна робота ведеться  з  невеликими группами  10- 12 учнів, які потребують соціально-психологічної підтримки  за проблемами:

·         дезадаптація  в учнівському середовищі;

·         підтримка учнів ВПО та учасників АТО

·         тривожна поведінка;

·         агресивна поведінка;

·         девіантна поведінка.

Консультативна, просвітницька, навчальна діяльність  Також сюди можна віднести перегляд відео матеріалів, створення власних сценаріїв і фільмів на різноманітні актуальні теми. Проводиться консультування з питань адаптації до нових умов навчання, складових успіху сучасної молодої людини, мотивації і результативності навчання.

 

ІІ. Робота з педагогічним колективом:

Передбачає дослідження особистісної сфери учителя, міжособистісних взаємин (взаємин в педагогічному колективі), факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя, виявляють стиль спілкування з учнями і т.п.

 Проведення психологічної просвіти для підвищення обізнаності  педагогічного колектива, починаючи від оптимізації міжособистісного спілкування, і, закінчуючи особливостями поведінки людей, схильних до адитивної поведінки.

Для цього я використовую психологічні  семінари, лекторії , арттерапевтичні заняття для вчителів з метою релаксації, а також стимуляції їх творчого потенціалу.

 

ІІІ. Робота з батьками:

            Багато уваги приділяється роботі  з батьками учнів, які є важливою складовою повноцінного розвитку дітей.  Робота  ведеться у двох напрямках:  просвіта та консультації. Просвіта передбачає виступи на батьківських зборах, і розробка буклетів з актуальних питань (висвітлення проблем і надання рекомендацій); Консультаційна – це вивчення міжособистісних стосунків (дитина – батьки, батьки – батьки, батьки – учителі, учителі – учні) та вивчення «задоволеності» чи «незадоволеності» роботою школи з боку батьків.

 

VІ. Навчальна діяльність психолога.

Підготовка до різних конкурсів, змагань, різноманітних зборів, засідань, олімпіади з педагогіки та психології, тижня психології та ін.

Аналітична робота полягає у зведенні всіх існуючих даних щодо кожного класу і кожного учня. На базі цих даних робляться висновки та певні рекомендації для учнів, для їх батьків, вчителів стосовно вирішення виявлених проблем. Рекомендації можуть бути універсальними (одні й ті самі для кожного учня і для кожного класу), а можуть бути індивідуальними. Рекомендації дозволяють застосовувати індивідуальний підхід для кожного, особливо до тих, хто потрапляє у створену картотеку дітей «групи ризику». Можуть бути спрогнозовані й описані певні варіанти поведінки окремих учнів у різних навчальних або критичних, стресових ситуаціях.

Комплексна,  системна  робота шкільного психолога у співпраці з  класними керівниками, вчителями, батьками, спрямована на дітей, дає позитивні результати.

Накопичений досвід реалізації різноманітних форм взаємодії з  учнями, педагогами і батьками дозволяє стверджувати, що кожна з них окремо дає можливість досягти поставленої цілі. Однак, комплексне використання всіх цих форм дає набагато відчутніші результати, сприяє вирішенню вузьких задач, дозволяє вибудувати індивідуальний психолого-педагогічний підхід для кожної дитини.