Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

 

Відкритий доступ

1.Статут школи

 

2.Структура та органи управління

 

3.Наказ департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради від 14.04.2017р. №100

про підсумки атестаційної експертизи Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №1"

Дніпрпетровської міської ради

 

4.Кадровий склад закладу:

 

 

 

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів,

що передбачені відбовідною освітньою програмою

 

6.Територія обслуговування, яка закріплена за щакладом освіти

 

7.Звіти про діяльність закладу

 

8.Додаткові освітні платні послуги

 

9.Матеріально-технічна база школи

 

10.Забезпечення підручниками та посібниками, рекомендованими МОН

 

11.Відомості про інформаційне забезпечення

 

12.Обладнання навчальних приміщень та майданчиків 

 

13.Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

14.Іноформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

 

15.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

 

16.Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

17.Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

18.Мережа класів та контингенту учнів

 

19.Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти