Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

Музейний комплекс "Шляхами пам'яті"

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ШЛЯХАМИ ПАМ’ЯТІ»

             Музейний комплекс «Шляхами пам’яті»  є однією із ланок навчально-виховного комплексу «Відродження». До музейного комплексу входять:

зал Гідності і Честі,

музей історії школи,

зал «Сторінки  історії України»,

зал Української державності,

зал «Ми – громадяни України».

 

Музейний комплекс відображає події історії країни, області, міста Дніпропетровська, Кіровського району і школи. Комплекс є об’єднуючою ланкою між школою і соціумом а також виконує функцію героїко-патріотичного, родинного та естетичного виховання.

 

 

Основні завдання музейного комплексу «Шляхами пам’яті»:

 

- ознайомлення з історією країни, області, м. Дніпра, Центрального району, школи;

- підтримка і розвиток традицій народу,  школи, сім’ї;

- збереження наступності поколінь;

- вдосконалення форм музейної роботи;

- створення нових традицій з метою виховання почуття гордості за свою країну і школу;

- формування у дітей критичного ставлення до подій історії, активної життєвої позиції.

Прогнозовані результати:

 

-  формування інтересу до пошуково-дослідницької роботи;

-  розвиток комунікативної культури школярів;

-  виховання почуття патріотизму.

 

  

 Програма "Пам'ять"

Мета, завдання і актуальність програми «Пам’ять»

 Програма має на меті створити оптимальні умови для учителів і учнів у використанні краєзнавства для виховання і навчання підростаючого покоління.

         Програма дає можливість виховувати у школярів почуття патріотизму, любові до Батьківщини, гордості за її минуле, прагнення брати участь у творчій діяльності в ім’я її майбутнього. Програма також сприяє формуванню у школярів дослідницьких навичок, наукового мислення, об’єднанню учнів на принципах самоврядування.

Очікувані результати програми:

         Через систему музейної і краєзнавчої роботи виховати в майбутніх громадян України:

-         почуття патріотизму, гордості за свій народ, за свою Батьківщину;

-         високий моральний і культурий потенціал, здатність коригувати своє спілкування з оточуючими відповідно до ситуації  уміння будувати своє життя гармонійно і морально;

-         почуття особистої відповідальності за все, що відбувається у світі, прагнення брати участь у громадському житті школи, міста, країни;

-         здатність до творчості, бажання поглибленого вивчення окремих наук, уміння самостійно здобувати знання

-         фізичну досконалість; уміння відмовлятися від усього, що може зашкодити здоров’ю, адаптуватися і свідомо обирати здоровий спосіб життя.

 

Опис програми

 Виходячи із конкретної педагогічної ситуації, з урахуванням планів співпраці з районною Радою ветеранів, дитячо-юнацьким центром Центрального району, Палацом дітей та юнацтва м. Дніпра, вищими навчальними і професійно-технічними закладами міста, з музеєм

ім.  Д.І. Яворницького є можливість на основі пошуково - краєзнавчої  та музейної роботи створити сприятливі умови для гармонійного розвитку дитини, забезпечуючи їй умови для самопізнання, самовизначення і самореалізації в таких сферах шкільної життєдіяльності як пізнавальна, здоров’язберігаюча, культурна і організація дозвілля.

     Центром виховної роботи з даного питання є музейний комплекс «Шляхами пам’яті». Музейний комплекс  - це творча співпраця учителів і учнів, він об’єднує багато поколінь учителів і випускників різних років, є багаторічним хранителем і продовжувачем кращих традицій шкільного життя.

     Музейний комплекс виховує в учнів повагу до минулого  не тільки своєї школи, а й України, адже доля України, як у краплі води, відбивається в історії школи.

     В межах названої програми  музейний комплекс виконує такі функції:

- пошукова і науково-дослідницька робота з учнями:

- науково-методична робота з педколективом;

- координаційна робота з громадськими організаціями;

- організаційне проведення загальношкільних заходів.

     Пошукова і науково-дослідницька робота з учнями реалізується в пошукових завданнях для класів як одноразових, так і перспетивних ,  у вигляді нпрямку пошуку на  кілька років, в дослідженні і узагальненні краєзнавчого матеріалу в фондах шкільного музею старшокласниками.

      Науково-методична функція музею тісно пов’язана з пошуковою і дослідницькою і об’єднує педколектив і учнів в єдиній справі.

      Так були реалізовані пошукові проекти: «Історія і сучасність Магдалинівського району», «Вулиці міста розповідають», «Доля моєї родини в долі України», «Чорнобиль – скорботна пам’ять" та ін.

Члени штабів музейного комплексу допомагають учням і вчителям  в підборі необхідного матеріалу до класних годин, уроків  Мужності, уроків громадянськості, готують тематичні екскурсії до пам’ятних дат історії України.

 Інтегровані уроки з елементами краєзнавства, тематичні екскурсії до залів музейного комплексу, до музеїв міста , області і України розширюють світогляд учнів, розвивають у них пізнавальний інтерес.

Також члени Ради музейного комплексу координують зв’язок з громадськими організаціями через Інтернет, положення про огляди і конкурси, що забезпечує повну реалізацію запитів учнів.

Підсумки пошукової і краєзнавчої роботи втілюються в традиційних шкільних заходах. Рада музею організує і координує підготовку і проведення мітингів, лінійок, акцій до визначних дат в історії школи, міста, району, області, України;  зустрічі  з випускниками школи, з ветеранами війни і праці. Мета кожного заходу пробудити в дитині почуття милосердя, гуманізму, потяг до краси, бажання брати активну участь у загальних справах.

 

Термін дії програми

  Пошуково-дослідницька і краєзнавча робота планується з  урахуванням  традиційних заходів і визначних дат календаря.

Рада музейного комплексу щороку дає старт до початку роботи у вигляді перспективних пошукових завдань.

 

 Перспективи

  Програма відображає необхідне суспільству і демократичній державі  соціальне замовлення на виховання громадянина своєї країни, патріота з активною життєвою позицією.

         Пошуково-краєзнавча  і музейна робота є найбільш перспективною у виховному аспекті, тому що дозволяє вирішити значну кількість проблем у розвитку особистості:

-         у моральній сфері: почуття громадянина –патріота, гуманне ставлення до оточуючого світу, милосердя;

-         у соціальній сфері: навички громадської активності, що дає можливість співучасті в органах учнівського самоврядування;

-         у пізнавальній сфері: дозволяє розвивати творчі здібності, навички дослідницької роботи, формує уміння самостійно здобувати знання;

-         у сфері фізичного здоров’я і культури; вирішує питання зайнятості дітей, підвищує моральний імунітет до наркоманії, алкоголізму та інших аморальних проявів.