Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

Наказ про благодійні внески

НАКАЗ

01.09.2016 р.                                                                                                         11

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків,

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №_1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних  фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу відділу освіти Центральної районної у місті Дніпрі ради «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків, від юридичних та фізичних осіб» від 25.08.2016 р. № 229 з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів,  забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району

 

НАКАЗУЮ:

1.  Директору:

1.1.    Спрямувати свою діяльність та діяльність трудового колективу на дотримання

вимог законодавства про освіту, забезпечення належних умов для отримання якісної та безоплатної освіти.

                        Постійно

1.2.         Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками

навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.3.         Провести відповідну роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками  та

батьками школи щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків, недопущення порушень, зловживань та інших негативних явищ у навчальному закладі.

1.4.Не допускати незаконного збирання коштів працівниками школи і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку. 

1.5.         Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб

через централізовану бухгалтерію РВО з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображення у бухгалтерському обліку (лист МОН від 09.04.2012 р. 1/9-272).

1.6.         Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно у червні-серпні

проводити звітування про використання благодійних внесків, пожертв, товарів, робіт і послуг тощо від юридичних та фізичних осіб перед батьківською, педагогічною громадськістю.

Щорічно

1.7.         Повернутись до розгляду питання щодо створення батьківським комітетом

школи благодійного фонду відповідно до чинного законодавства, у статуті фонду обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів.

                                                                                                           Постійно

1.8.         Забезпечити інформаційну доступність та прозорість щодо діяльності ввіреного

навчального закладу шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи та у засобах масової інформації.

 

2.                Членам трудового колективу:

2.1.         Не допускати незаконного збирання коштів і використання їх без відповідного

бухгалтерського обліку.

Постійно

2.2.         Не допускати без погодження з адміністрацією школи збирання коштів на

придбання підручників, методичних посібників, навчальних зошитів тощо.

Постійно

2.3.         Своєчасно інформувати заступника директора з АГЧ  про придбані за кошти

батьків матеріальні цінності для поліпшення умов та оптимізації навчально-виховного процесу. Присвоєння цінностей у особисту власність забороняється.

Постійно

2.4.         Своєчасно інформувати батьківську громаду на їх подальші права на

матеріальні цінності, придбані за їх кошти та надані школі, як благодійні внески.

Постійно

2.5.         Заборонити репетиторство педагогів  в межах школи.

                                                                                                Постійно

2.6.         Не рекомендувати педагогам школи проводити платні додаткові заняття з

учнями класу, в якому вони викладають предмет.                        

 Постійно

2.7.         Вважати недопустимими за будь-чиїм проханням (колег, батьків, тощо)

відпускати учня з уроків, занять гпд для надання учневі неофіційних платних послуг колегами школи.

 

3.        Класним керівникам:

3.1.         В роботі з батьківською громадою керуватись чинним законодавством щодо

отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

3.2.         Систематично забезпечувати інформаційну доступність та прозорість щодо

фінансової діяльності школи, класу.

3.3.   Довести до відома батьків реквізити розрахункового рахунку банку для

зручності у разі бажання батьків сплачувати особисто кошти за надання додаткових

освітніх послуг, понад обсяги навчальних планів та програм, харчування дітей.

 

4.        Заступнику директора з АГЧ Салтиковій Т.Ю.:

4.1.         Забезпечити своєчасний бухгалтерський облік, придбаних для поліпшення умов

та оптимізації навчально-виховного процесу за кошти батьків, матеріальних цінностей .

Постійно

4.2.         Забезпечити систематичний контроль за наявністю та збереженням

матеріальних цінностей, наданих у користування членам трудового колективу.

Постійно

4.3.         Звернути увагу сторожів, охоронця школи на дотримання положень їх

посадових обов’язків, зокрема в частині збереження шкільних матеріальних цінностей.

Постійно

5.        Інженеру-електронику Годованцю С.Ю.:

5.1. Постійно оновлювати інформацію про використання коштів на сайті школи у розділі «Фінансова діяльність»

Щомісяця

6.        Персональна відповідальність за дотримання вимог цього наказу покладається на членів трудового колективу.

Постійно

7.        Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 1»                            В.Л. Мойсова