Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

Навчальний процес

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

Робочий навчальний план 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

I ступінь

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

1а – наказ МОН України від 21.03.2018 № 268, додаток 1.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мовно-літературна (українська мова)

Українська мова

6

Математична

Математика

3

Мовно-літературна (літературна)

Я пізнаю світ

8 + 1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Іншомовна освіта

Англійська мова

2

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

Разом

20 + 2 + 1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курси за вибором

 

 

Гранично допустиме навантаження

20

Всього

23

 

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

I ступінь

"Нова українська школа"

1б, 2б – наказ МОН України від 21.03.2018 № 268, додаток 1

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мовно-літературна, у тому числі:

українська мова і література

іншомовна освіта

 

Українська мова

 

7

Іноземна мова (англійська)

2

Математична

Математика

4

Природнича

Природознавство

2

Соціальна і здоров'язбережувальна

Основи здоров’я

1

Технологічна

Трудове навчання

1

Мистецька

Мистецтво

 

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

Разом

19 + 3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курси за вибором

Місто мого дитинства (17год)

0,5

Індивідуальні консультації

Українська мова і література

0,5

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

20

Всього

23

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

I ступінь

Освітня програма «На крилах успіху»

1в, 2в – наказ МОН України від 21.03.2018 № 268, додаток 1.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1а, 2в

Мовно-літературна

 

Українська мова

7 + 1

Англійська мова

2

Математична

Математика

5

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Всесвіт

3

Соціальна і здоров’язбережувальна

Фізкультурна

Фізична культура

3

Мистецька

Інформатична

Технологічна

Арт-технології та інформатика (ІКТ)

2

Усього

18 + 3 + 1

Додаткові години для вивчення предметів навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

1

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

20

Всього

23

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

I ступінь

3б, 3в, 4а, 4в – наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, додаток 1.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

 

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Разом

20+3

20+3

21+3

21+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предме-тів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

2

2

Курси за вибором

Місто мого дитинства (17год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Індивідуальні заняття

Українська мова і література

1

1

1

1

1

1

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчання

22

22

23

23

23

23

Всього

25

25

26

26

26

26

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

I ступінь

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

2а, 3а, 4б – наказ МОН України від 02.11.2016 р. №1319, додаток 2.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

Еврика

1

1

1

Природознавство,

суспільствознавство

Людина і світ

2

3

2,5

Навчаємося разом

2

2

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

Разом

22+3

23+3

23+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

22

23

23

Всього

25

26

26

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

IIступінь

5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7в  – наказ МОН України від 20.04.18 № 405, додаток 1.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

Українська літ-ра

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна літ-ра

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

 

 

1

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Образот. мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

 

 

 

Алгебра

 

 

 

 

2

2

2

Геометрія

 

 

 

 

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

2

2

2

2

2

Географія

 

 

2

2

2

2

2

Фізика

 

 

 

 

2

2

2

Хімія

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

Технології

Труд. навчання

2

2

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

Разом

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

28+3

28+3

28+3

Додатковий час на навч. предмети, факультативи, індивід.  консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

Курси за вибором

Історія українського козацтва (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Місто мого дитинства (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Основи етики (17 год)

0,5

0,5

 

 

 

 

 

Дизайн і технології – дівчата (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Дизайн і технології – хлопці (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Факультативи

Логіка (34 год)

1

1

1

1

1

1

1

Німецькомовні країни (17 год)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

28

31

31

32

32

32

Всього

30

30

33

33

33,5

33,5

33,5

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

IIступінь

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

5а, 6а – наказ МОН України від 02.11.2016  № 1319, додаток 3.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

5

5

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

 

1

Навчаємося разом

2

2

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство. Моя планета Земля

2

 

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

1

Біологія

 

 

2

Географія

 

 

2

 

 

 

 

Технології

Трудове навчання. Технічна творчість

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

Разом

26+3

29+3

Додатковий час на навчальні предмети

2

2

Курси за вибором

 

Еврика. Твої математичні відкриття (70 год)

2

2

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

Всього

31

34

       

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

IIIступінь

 

11б  – наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, додаток 9.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11б

Української філології профіль

Українська мова

4

Українська література

4

Іноземна мова (англійська)

3

Зарубіжна література

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

  • економіка
  • людина і світ

 

1

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

2 + 1

Геометрія

1 + 1

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

Разом

30,5 + 2 + 2,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

5,5

Факультативи

Становлення української державності  (34 год)

1

 

 

Індивідуальні консультації

Математика

1

Іноземна мова

0,5

Історія

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

IIIступінь

 

11в  – наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, додаток 5.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11в

Математичний профіль

Українська мова

1 + 1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

  • економіка
  • людина і світ

 

1

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

5

Геометрія

4

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5 + 0,5

Разом

31,5 + 2 + 1,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

4,5

Факультативи

Становлення української державності  (34 год)

1

 

 

Індивідуальні консультації

Українська мова

1

Іноземна мова

0,5

Історія Голокосту

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №1»

Дніпровської міської ради  на 2019-2020 навчальний рік

IIIступінь

Навчально-консультаційний пункт заочного навчання молоді

7, 8, 9 класи – наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток 16

11, 12 класи – наказ МОН України від 20.04.2018 № 406,  додаток 25.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

III ступінь

7 - 9

11

12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова

0,25

2

2

Українська література

0,25

1

1

Зарубіжна література

0,25

1

1

Іноземна мова (англійська)

0,25

1

2

Інші предмети

Математика

0,5

1,5

2,5

Інформатика

0,25

0,5

0,5

Історія України

0,5

1

1,5

Всесвітня історія

0,25

0,5

0,5

Правознавство

0,25

0,5

 

Географія

0,25

0,5

 

Економіка

 

0,5

 

Біологія

0,25

0,5

1

Екологія

 

0,5

 

Фізика

0,25

1,5

1

Астрономія

 

0,5

 

Хімія

0,25

1

 

Художня культура

0,25

0,5

 

Разом

4

14,5

13

Факультативи

 

2,5

4

Факультативи

Людина і світ (17год)

 

0, 5

 

Індивідуальні консультації

Математика

 

1

2

Історія

 

 

1

Фізика

 

1

1

Всього

4

17

17