Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

Перелік основних нормативних документів

з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

 

1.    Конституція України

2.    Конвенція ООН про права дитини

3.     Сімейний Кодекс України

4.    Закон України «Про освіту»

5.    Закон України «Про загальну середню освіту»

6.    Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 5. Організація охорони дитинства

…організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;

 

7.    Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Визначення термінів:

-         Статус (дитина-сирота /батьки яких померли або загинули/; дитина, позбавлені   батьківського   піклування/ у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми, обмежено або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, безпритульні

-         діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання);

-         форми влаштування   дітей-сиріт   та    дітей,    позбавлених батьківського   піклування,  -  усиновлення;  встановлення  опіки, піклування; передача до  прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

-           для дітей, які залишились без батьківського піклування до 17 жовтня 2008 року, набуття відповідного статусу має підтверджуватися комплектом документів, що засвідчують обставини, за яких дитина стала сиротою або залишилась без батьківського піклування. Окремого рішення органу опіки та піклування щодо надання відповідного статусу дітям зазначеної категорії на сьогодні ухвалювати не потрібно;

-           для дітей, які набули відповідного статусу з 17 жовтня 2008 року, прийняття рішення органу опіки та піклування про встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, є обов’язковим.

 

Відсутність батьків підтверджується відповідними документами які є юридичною підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним законодавством, а саме:

-           Документ – свідоцтво про смерть кожного із батьків.

(Якщо дитину виховувала одинока матір, яка померла або загинула, додається довідка з органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини щодо запису відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації народжень за вказівкою матері відповідно до ст.135 Сімейного кодексу України).

-           рішень судових органів,

-           довідками закладів охорони здоров'я тощо

 

8.    Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

9.    Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

10.          Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОРЯДОК провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

53. Щороку служба у справах дітей готує висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, уповноваженою посадовою особою Національної поліції.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 1017 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

11.          Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

п.11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

п.13. Установити, що:

п.п.5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі забезпечуються безплатно шкільною і спортивною формами, обідами, у вищих навчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах - обідами і гуртожитком…

12.          Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 

13.           Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 № 216, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.07.1996 за №389/1414 Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування  Єдиним квитком для  дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

     6. Бланки Єдиного  квитка є документом суворої звітності, знаходяться на збереженні в міністерствах і відомствах, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, в Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, в районних (міських) управліннях (відділах) освіти, які видають бланки Єдиних квитків за заявками під розписку керівникам навчально-виховних закладів. У розписці повинні бути зазначені номери отриманих бланків.

     Видача бланків іншим працівникам за дорученням керівника навчально-виховного закладу допускається лише як виняток.

     Бланки реєструються в журналі за формою, що додається, прошнурованому, пронумерованому і скріпленому сургучевою печаткою і підписом керівників вищезазначених установ,  а також керівником навчально-виховного закладу.

      8. На Єдиному квитку внизу, в лівому кутку бланка, ставиться гербова печатка навчально-виховного закладу.

     9. Квитки видаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в дитячих будинках або навчаються в школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, у загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах. У навчально-виховних закладах ведеться спеціальний облік Єдиних квитків. Квиток дійсний за наявності фотографії, печатки і підпису керівника даного закладу.

     11. Загублені і пошкоджені квитки поновлюються за рішенням адміністрації навчального закладу у місячний термін. Використані квитки підлягають списанню і знищенню за актом, який зберігається у навчальному закладі 3 роки.

     12. Відповідальність за зберігання бланків Єдиного квитка, правильне їх оформлення і видачу покладається на керівників дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних і навчальних закладів.

     13. Єдиний квиток видається на 5 років на час перебування вихованців, учнів, студентів у даному закладі.

Додаток

до Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 р. N 216

 

     Навчально-виховний заклад ___________________________________

Журнал

обліку видачі Єдиних квитків

—————————————————————————————————

 

№ п/п

Прізвище, ім'я по батькові учня   (студента)

Рік народ- ження

Клас, група,

курс

Номер квитка

Дата видачі

Особис-тий підпис

Дата повер-нення

Особис-

тий підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.          Лист МОН України від 12.07.2016 №1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році.

15.          Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 «Про перелік навчальних програм, підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році».

16.    Лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296  «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

17.    Лист МОНМСУ від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента учителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням.

 

18. Рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки»

…у сфері організації харчування учнів у навчальних закладах:

- забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 100 % від вартості харчування на день такої категорії:

учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

учні 1 – 4-х класів;

вихованці груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком: 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості);

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

діти-інваліди;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

учні 1 – 11-х класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

учні з багатодітних сімей;

учні загальноосвітніх навчальних закладів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ст.27 п.5;  ст.30 п.11)

 

Постанова КМУ від 4 серпня 2000 р. N 1222

 

Лист МОН № 1/9-608 від 05.09.13 року

 

Наказ відділу освіти від 18.12.2015 р. № 420

 

Наказ по школі від 01.09.2016 р. № 11-А