Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів

Положення

про вимоги щодо ведення та перевірки

зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

 

I.  Загальні положення

 Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Порядок перевірки письмових робіт учителями

Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,
перевіряються:

•        з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);

•        в   7-9   класах   -   один   раз   на   два  тижні   у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);

•        в   10-11    класах   -   один   раз   на   місяць  у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя).

Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.

  Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

 

•        при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.

•        підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

•        при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться  до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.

 

 

 

Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних аудиторних і домашніх робіт з української мови перевіряють двічі на місяць.

Зошити для навчальних аудиторних і домашніх робіт з української та світової (зарубіжної) літератур перевіряють раз на місяць.

Оцінки за ведення зошитів з української мови, української та світової (зарубіжної) літератур виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі без дати і враховують як поточну до найближчого тематичного оцінювання.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

·         наявність різних видів робіт;

·         грамотність (якість виконання робіт);

·         охайність;

·         уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (не менше двох на місяць).

Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземних мов

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови рекомендовано мати один зошит. Для виконання тематичних підсумкових, контрольних робіт бажано завести окремі зошити. У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць  перевірялись роботи всіх студентів.

Наявність словників перевіряється один раз на семестр. Викладач виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Результати перевірки зошитів виставляються до журналу один раз на місяць у графу без дати і враховуються при виставленні тематичного оцінювання.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 ( витяг з листа МОН України №1/9-301 від 28.04.2006р.)

 

Порядок перевірки письмових робіт

            Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української (російської) мови перевіряють:
у 5-6 класах - двічі на тиждень;
у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;
у 10-11 класах - двічі на місяць.

            Оцінки за ведення зошитів з української(російської) мови, української тасвітової (зарубіжної) літератури виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної атестації.

            Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

наявність різних видів робіт;

грамотність (якість виконання робіт);

охайність;

уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

            Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чисвітової (зарубіжної)), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

            Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної)літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

 

 

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземних мов

            Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови рекомендовано мати один зошит. Для виконання тематичних підсумкових, контрольних робіт бажано завести окремі зошити. У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

            Наявність словників перевіряється один раз у семестр. Викладач виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

            Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням таких вимог:

-          писати акуратно та розбірливо;

-          записувати словами дату виконання роботи (назву дня тижня, число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота);

-          вказати номер вправи, або вид роботи, що виконується;

-          зошити та словники з іноземної мови підписуються мовою, яка вивчається.

            Результати перевірки зошитів виставляються до журналу теоретичного навчання один раз у місяць у графу без дати з надписом Зошит і не враховуються при виставленні тематичного або семестрового балу.

 

Методичні рекомендації до вивчення математики у 2013-2014 н.р.

 

Навчання математики в класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році буде здійснюватися для 5-их класів:

·         згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.

·         за Навчальною програму для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика, авторів:М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір.

 

 

Вимоги щодо письмового оформлення робіт із математики не повинні зводитися до нав’язування  учням єдиної форми запису розв’язування задач і вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд із використанням теоретико-множинної та логічної символіки.

Для виконання усіх видів письмових робіт доцільно мати таку кількість зошитів із математики:

5-6 класи – два зошити;

 

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити (для кожного предмета) чи аркуші, що зберігаються впродовж 1 року в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи,  необхідно перевіряти:

у 5-6-х класах – з математики – один раз на тиждень;

 

Учителі не повинні обмежуватися лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль як рису особистості.

 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів. Оцінка за ведення зошита з математики виставляється в зошиті під назвою „за зошит” та в класному  журналі під назвою „зошит” наприкінці вивчення кожної теми (підтеми), не рідше одного разу на місяць, і вважається поточною оцінкою.

При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів. Учитель може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудову графіка тощо).

Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.