ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Статут закладу освіти

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

Структура та органи управління закладу освіти

 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 

Мова освітнього процесу

 

Вакантні посади

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

 

Протидія булінгу

 

Вибір підручників